دانلود انیمه One Piece 1999- (وان پیس)

One Piece 1999-
تریلر سکانس برتر موسیقی متن پخش آنلاین
  • English Excerpt
خلاصه داستان

"گل دی.راجر" دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت و شهرت فراوانی بود. وقتی او دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که "وان پیس" نام داشت جائی در "گرند لاین" مخفی شده است. 22 سال بعد از مرگ "راجر" پسری به نام "مونکی دی.لوفی" تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج "راجر" برود تا پادشاه دزدان دریایی شود.

Follows the adventures of Monkey D. Luffy and his friends in order to find the greatest treasure ever left by the legendary Pirate, Gol D Roger. The famous mystery treasure named "One Piece".

اضافه شدن قسمت جدید S19E857 22 مهر 1397
لینک های دانلود مستقیم
برای دانلود رایگان فیلم از روبات تلگرامی 30نما استفاده کنید. Official_30nama_Downloader_B[email protected]

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 62

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 15

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 15

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 38

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 13

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 52

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 33

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 35

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 73

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت زیرنویس های فصل

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 45

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 26

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 14

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 37

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 58

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 15

تعداد قسمت ها: 62

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 16

تعداد قسمت ها: 50

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 17

تعداد قسمت ها: 118

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت زیرنویس های فصل

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 36

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 74

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت زیرنویس های فصل

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 74

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 120 MB

دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت زیرنویس های فصل

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 75

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 130 MB

دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت دانلود قسمت زیرنویس های فصل
ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

niilz 9 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

چه قدر من این سریال رو دوست دارم شاید مسخره ام کنید ولی دوسش دارم و شاید دوباره مسخره ام کنین ولی من خیلی از تک تک شخصیت های این سریال الهام میگیرم
از یه طرف دوست داره پشت سر هم ببینم و از یه طرف دیگ نمیخام به شرایط هر هفته یه قسمت برسم خیلی مدت هر قسمتش کوتاهه
و خیلی بیمزه اس که هر هفته فقط یه قسمتش پخش میشه 🙁 خدا کنه تا چند سال دیگ ادامه داشته باشه دلم نمیاد باهاش خدافظی کنم…

(29)(0)
نمایش دیدگاه
mehx95 2 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

چرا مسخره کنیم؟ من 24 سالمه و تازه شروع کردم اتفاقا جزو بهترین انیمه هاس و دیدنش بر هر بنده خدایی واجبه 😀

(8)(0)
نمایش دیدگاه
vilife 13 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

من از ۷ سالگی دارم میبینمش 😂

(11)(0)
نمایش دیدگاه
arash22 18 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

خیالت راحت حداقل تا ده سال دیگه ادامه داره
هفده سال پیش آلوده اش شدم و باید ببینیم آخرش چی میشه

(15)(0)
نمایش دیدگاه
Oldgunner2.0 11 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

امیدوارم فقط oda حالا حالا ها سالم و سلامت بمونه وگرنه یه وقت چیزیش بشه ما میمونیم و یه وان پیس ناتموم 😦

(8)(0)
نمایش دیدگاه