دانلود انیمه One Piece 1999- (وان پیس)

One Piece 1999- لیست تماشا سبد دانلود مورد علاقه اطلاع رسانی
تریلر سکانس برتر موسیقی متن پخش آنلاین
  • English Excerpt
خلاصه داستان

"گل دی.راجر" دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت و شهرت فراوانی بود. وقتی او دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که "وان پیس" نام داشت جائی در "گرند لاین" مخفی شده است. 22 سال بعد از مرگ "راجر" پسری به نام "مونکی دی.لوفی" تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج "راجر" برود تا پادشاه دزدان دریایی شود.

Follows the adventures of Monkey D. Luffy and his friends in order to find the greatest treasure ever left by the legendary Pirate, Gol D Roger. The famous mystery treasure named "One Piece".

از قسمت 1 تا آخرین قسمت پخش شده این انیمه آماده دانلود می باشد.
قسمت های 1 تا 195 با کیفیت 1080p x265 در دومین فیلد دانلود قرار دارند.
از قسمت 196 به بعد نیز بعد از ان شماره گذاری شده است.
لینک های دانلود مستقیم

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 99

کیفیت: HDTV 480p

میانگین حجم: 80 MB

دانلود قسمت 01دانلود قسمت 02دانلود قسمت 03دانلود قسمت 04دانلود قسمت 05دانلود قسمت 06دانلود قسمت 07دانلود قسمت 08دانلود قسمت 09دانلود قسمت 10دانلود قسمت 11دانلود قسمت 12دانلود قسمت 13دانلود قسمت 14دانلود قسمت 15دانلود قسمت 16دانلود قسمت 17دانلود قسمت 18دانلود قسمت 19دانلود قسمت 20دانلود قسمت 21دانلود قسمت 22دانلود قسمت 23دانلود قسمت 24دانلود قسمت 25دانلود قسمت 26دانلود قسمت 27دانلود قسمت 28دانلود قسمت 29دانلود قسمت 30دانلود قسمت 31دانلود قسمت 32دانلود قسمت 33دانلود قسمت 34دانلود قسمت 35دانلود قسمت 36دانلود قسمت 37دانلود قسمت 38دانلود قسمت 39دانلود قسمت 40دانلود قسمت 41دانلود قسمت 42دانلود قسمت 43دانلود قسمت 44دانلود قسمت 45دانلود قسمت 46دانلود قسمت 47دانلود قسمت 48دانلود قسمت 49دانلود قسمت 50دانلود قسمت 51دانلود قسمت 52دانلود قسمت 53دانلود قسمت 54دانلود قسمت 55دانلود قسمت 56دانلود قسمت 57دانلود قسمت 58دانلود قسمت 59دانلود قسمت 60دانلود قسمت 61دانلود قسمت 62دانلود قسمت 63دانلود قسمت 64دانلود قسمت 65دانلود قسمت 66دانلود قسمت 67دانلود قسمت 68دانلود قسمت 69دانلود قسمت 70دانلود قسمت 71دانلود قسمت 72دانلود قسمت 73دانلود قسمت 74دانلود قسمت 75دانلود قسمت 76دانلود قسمت 77دانلود قسمت 78دانلود قسمت 79دانلود قسمت 80دانلود قسمت 81دانلود قسمت 82دانلود قسمت 83دانلود قسمت 84دانلود قسمت 85دانلود قسمت 86دانلود قسمت 87دانلود قسمت 88دانلود قسمت 89دانلود قسمت 90دانلود قسمت 91دانلود قسمت 92دانلود قسمت 93دانلود قسمت 94دانلود قسمت 95دانلود قسمت 96دانلود قسمت 97دانلود قسمت 98دانلود قسمت 99دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 99

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 01دانلود قسمت 02دانلود قسمت 03دانلود قسمت 04دانلود قسمت 05دانلود قسمت 06دانلود قسمت 07دانلود قسمت 08دانلود قسمت 09دانلود قسمت 10دانلود قسمت 11دانلود قسمت 12دانلود قسمت 13دانلود قسمت 14دانلود قسمت 15دانلود قسمت 16دانلود قسمت 17دانلود قسمت 18دانلود قسمت 19دانلود قسمت 20دانلود قسمت 21دانلود قسمت 22دانلود قسمت 23دانلود قسمت 24دانلود قسمت 25دانلود قسمت 26دانلود قسمت 27دانلود قسمت 28دانلود قسمت 29دانلود قسمت 30دانلود قسمت 31دانلود قسمت 32دانلود قسمت 33دانلود قسمت 34دانلود قسمت 35دانلود قسمت 36دانلود قسمت 37دانلود قسمت 38دانلود قسمت 39دانلود قسمت 40دانلود قسمت 41دانلود قسمت 42دانلود قسمت 43دانلود قسمت 44دانلود قسمت 45دانلود قسمت 46دانلود قسمت 47دانلود قسمت 48دانلود قسمت 49دانلود قسمت 50دانلود قسمت 51دانلود قسمت 52دانلود قسمت 53دانلود قسمت 54دانلود قسمت 55دانلود قسمت 56دانلود قسمت 57دانلود قسمت 58دانلود قسمت 59دانلود قسمت 60دانلود قسمت 61دانلود قسمت 62دانلود قسمت 63دانلود قسمت 64دانلود قسمت 65دانلود قسمت 66دانلود قسمت 67دانلود قسمت 68دانلود قسمت 69دانلود قسمت 70دانلود قسمت 71دانلود قسمت 72دانلود قسمت 73دانلود قسمت 74دانلود قسمت 75دانلود قسمت 76دانلود قسمت 77دانلود قسمت 78دانلود قسمت 79دانلود قسمت 80دانلود قسمت 81دانلود قسمت 82دانلود قسمت 83دانلود قسمت 84دانلود قسمت 85دانلود قسمت 86دانلود قسمت 87دانلود قسمت 88دانلود قسمت 89دانلود قسمت 90دانلود قسمت 91دانلود قسمت 92دانلود قسمت 93دانلود قسمت 94دانلود قسمت 95دانلود قسمت 96دانلود قسمت 97دانلود قسمت 98دانلود قسمت 99دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 272

کیفیت: HDTV 480p

میانگین حجم: 80 MB

دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198 دانلود قسمت 199 دانلود قسمت 200 دانلود قسمت 201 دانلود قسمت 202 دانلود قسمت 203 دانلود قسمت 204 دانلود قسمت 205 دانلود قسمت 206 دانلود قسمت 207 دانلود قسمت 208 دانلود قسمت 209 دانلود قسمت 210 دانلود قسمت 211 دانلود قسمت 212 دانلود قسمت 213 دانلود قسمت 214 دانلود قسمت 215 دانلود قسمت 216 دانلود قسمت 217 دانلود قسمت 218 دانلود قسمت 219 دانلود قسمت 220 دانلود قسمت 221 دانلود قسمت 222 دانلود قسمت 223 دانلود قسمت 224 دانلود قسمت 225 دانلود قسمت 226 دانلود قسمت 227 دانلود قسمت 228 دانلود قسمت 229 دانلود قسمت 230 دانلود قسمت 231 دانلود قسمت 232 دانلود قسمت 233 دانلود قسمت 234 دانلود قسمت 235 دانلود قسمت 236 دانلود قسمت 237 دانلود قسمت 238 دانلود قسمت 239 دانلود قسمت 240 دانلود قسمت 241 دانلود قسمت 242 دانلود قسمت 243 دانلود قسمت 244 دانلود قسمت 245 دانلود قسمت 246 دانلود قسمت 247 دانلود قسمت 248 دانلود قسمت 249 دانلود قسمت 250 دانلود قسمت 251 دانلود قسمت 252 دانلود قسمت 253 دانلود قسمت 254 دانلود قسمت 255 دانلود قسمت 256 دانلود قسمت 257 دانلود قسمت 258 دانلود قسمت 259 دانلود قسمت 260 دانلود قسمت 261 دانلود قسمت 262 دانلود قسمت 263 دانلود قسمت 264 دانلود قسمت 265 دانلود قسمت 266 دانلود قسمت 267 دانلود قسمت 268 دانلود قسمت 269 دانلود قسمت 270 دانلود قسمت 271 دانلود قسمت 272 دانلود قسمت 273 دانلود قسمت 274 دانلود قسمت 275 دانلود قسمت 276 دانلود قسمت 277 دانلود قسمت 278 دانلود قسمت 279 دانلود قسمت 280 دانلود قسمت 281 دانلود قسمت 282 دانلود قسمت 283 دانلود قسمت 284 دانلود قسمت 285 دانلود قسمت 286 دانلود قسمت 287 دانلود قسمت 288 دانلود قسمت 289 دانلود قسمت 290 دانلود قسمت 291 دانلود قسمت 292 دانلود قسمت 293 دانلود قسمت 294 دانلود قسمت 295 دانلود قسمت 296 دانلود قسمت 297 دانلود قسمت 298 دانلود قسمت 299 دانلود قسمت 300 دانلود قسمت 301 دانلود قسمت 302 دانلود قسمت 303 دانلود قسمت 304 دانلود قسمت 305 دانلود قسمت 306 دانلود قسمت 307 دانلود قسمت 308 دانلود قسمت 309 دانلود قسمت 310 دانلود قسمت 311 دانلود قسمت 312 دانلود قسمت 313 دانلود قسمت 314 دانلود قسمت 315 دانلود قسمت 316 دانلود قسمت 317 دانلود قسمت 318 دانلود قسمت 319 دانلود قسمت 320 دانلود قسمت 321 دانلود قسمت 322 دانلود قسمت 323 دانلود قسمت 324 دانلود قسمت 325 دانلود قسمت 326 دانلود قسمت 327 دانلود قسمت 328 دانلود قسمت 329 دانلود قسمت 330 دانلود قسمت 331 دانلود قسمت 332 دانلود قسمت 333 دانلود قسمت 334 دانلود قسمت 335 دانلود قسمت 336 دانلود قسمت 337 دانلود قسمت 338 دانلود قسمت 339 دانلود قسمت 340 دانلود قسمت 341 دانلود قسمت 342 دانلود قسمت 343 دانلود قسمت 344 دانلود قسمت 345 دانلود قسمت 346 دانلود قسمت 347 دانلود قسمت 348 دانلود قسمت 349 دانلود قسمت 350 دانلود قسمت 351 دانلود قسمت 352 دانلود قسمت 353 دانلود قسمت 354 دانلود قسمت 355 دانلود قسمت 356 دانلود قسمت 357 دانلود قسمت 358 دانلود قسمت 359 دانلود قسمت 360 دانلود قسمت 361 دانلود قسمت 362 دانلود قسمت 363 دانلود قسمت 364 دانلود قسمت 365 دانلود قسمت 366 دانلود قسمت 367 دانلود قسمت 368 دانلود قسمت 369 دانلود قسمت 370 دانلود قسمت 371 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 96

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 100دانلود قسمت 101دانلود قسمت 102دانلود قسمت 103دانلود قسمت 104دانلود قسمت 105دانلود قسمت 106دانلود قسمت 107دانلود قسمت 108دانلود قسمت 109دانلود قسمت 110دانلود قسمت 111دانلود قسمت 112دانلود قسمت 113دانلود قسمت 114دانلود قسمت 115دانلود قسمت 116دانلود قسمت 117دانلود قسمت 118دانلود قسمت 119دانلود قسمت 120دانلود قسمت 121دانلود قسمت 122دانلود قسمت 123دانلود قسمت 124دانلود قسمت 125دانلود قسمت 126دانلود قسمت 127دانلود قسمت 128دانلود قسمت 129دانلود قسمت 130دانلود قسمت 131دانلود قسمت 132دانلود قسمت 133دانلود قسمت 134دانلود قسمت 135دانلود قسمت 136دانلود قسمت 137دانلود قسمت 138دانلود قسمت 139دانلود قسمت 140دانلود قسمت 141دانلود قسمت 142دانلود قسمت 143دانلود قسمت 144دانلود قسمت 145دانلود قسمت 146دانلود قسمت 147دانلود قسمت 148دانلود قسمت 149دانلود قسمت 150دانلود قسمت 151دانلود قسمت 152دانلود قسمت 153دانلود قسمت 154دانلود قسمت 155دانلود قسمت 156دانلود قسمت 157دانلود قسمت 158دانلود قسمت 159دانلود قسمت 160دانلود قسمت 161دانلود قسمت 162دانلود قسمت 163دانلود قسمت 164دانلود قسمت 165دانلود قسمت 166دانلود قسمت 167دانلود قسمت 168دانلود قسمت 169دانلود قسمت 170دانلود قسمت 171دانلود قسمت 172دانلود قسمت 173دانلود قسمت 174دانلود قسمت 175دانلود قسمت 176دانلود قسمت 177دانلود قسمت 178دانلود قسمت 179دانلود قسمت 180دانلود قسمت 181دانلود قسمت 182دانلود قسمت 183دانلود قسمت 184دانلود قسمت 185دانلود قسمت 186دانلود قسمت 187دانلود قسمت 188دانلود قسمت 189دانلود قسمت 190دانلود قسمت 191دانلود قسمت 192دانلود قسمت 193دانلود قسمت 194دانلود قسمت 195دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 33

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 35

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 73

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 264دانلود قسمت 265دانلود قسمت 266دانلود قسمت 267دانلود قسمت 268دانلود قسمت 269دانلود قسمت 270دانلود قسمت 271دانلود قسمت 272دانلود قسمت 273دانلود قسمت 274دانلود قسمت 275دانلود قسمت 276دانلود قسمت 277دانلود قسمت 278دانلود قسمت 279دانلود قسمت 280دانلود قسمت 281دانلود قسمت 282دانلود قسمت 283دانلود قسمت 284دانلود قسمت 285دانلود قسمت 286دانلود قسمت 287دانلود قسمت 288دانلود قسمت 289دانلود قسمت 290دانلود قسمت 291دانلود قسمت 292دانلود قسمت 293دانلود قسمت 294دانلود قسمت 295دانلود قسمت 296دانلود قسمت 297دانلود قسمت 298دانلود قسمت 299دانلود قسمت 300دانلود قسمت 301دانلود قسمت 302دانلود قسمت 303دانلود قسمت 304دانلود قسمت 305دانلود قسمت 306دانلود قسمت 307دانلود قسمت 308دانلود قسمت 309دانلود قسمت 310دانلود قسمت 311دانلود قسمت 312دانلود قسمت 313دانلود قسمت 314دانلود قسمت 315دانلود قسمت 316دانلود قسمت 317دانلود قسمت 318دانلود قسمت 319دانلود قسمت 320دانلود قسمت 321دانلود قسمت 322دانلود قسمت 323دانلود قسمت 324دانلود قسمت 325دانلود قسمت 326دانلود قسمت 327دانلود قسمت 328دانلود قسمت 329دانلود قسمت 330دانلود قسمت 331دانلود قسمت 332دانلود قسمت 333دانلود قسمت 334دانلود قسمت 335دانلود قسمت 336 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 45

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 26

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 14

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 37

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 58

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 459دانلود قسمت 460دانلود قسمت 461دانلود قسمت 462دانلود قسمت 463دانلود قسمت 464دانلود قسمت 465دانلود قسمت 466دانلود قسمت 467دانلود قسمت 468دانلود قسمت 469دانلود قسمت 470دانلود قسمت 471دانلود قسمت 472دانلود قسمت 473دانلود قسمت 474دانلود قسمت 475دانلود قسمت 476دانلود قسمت 477دانلود قسمت 478دانلود قسمت 479دانلود قسمت 480دانلود قسمت 481دانلود قسمت 482دانلود قسمت 483دانلود قسمت 484دانلود قسمت 485دانلود قسمت 486دانلود قسمت 487دانلود قسمت 488دانلود قسمت 489دانلود قسمت 490دانلود قسمت 491دانلود قسمت 492.1دانلود قسمت 492.2دانلود قسمت 493دانلود قسمت 494دانلود قسمت 495دانلود قسمت 496دانلود قسمت 497دانلود قسمت 498دانلود قسمت 499دانلود قسمت 500دانلود قسمت 501دانلود قسمت 502دانلود قسمت 503دانلود قسمت 504دانلود قسمت 505دانلود قسمت 506دانلود قسمت 507دانلود قسمت 508دانلود قسمت 509دانلود قسمت 510دانلود قسمت 511دانلود قسمت 512دانلود قسمت 513دانلود قسمت 514دانلود قسمت 515دانلود قسمت 516 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 15

تعداد قسمت ها: 62

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 517دانلود قسمت 518دانلود قسمت 519دانلود قسمت 520دانلود قسمت 521دانلود قسمت 522دانلود قسمت 523دانلود قسمت 524دانلود قسمت 525دانلود قسمت 526دانلود قسمت 527دانلود قسمت 528دانلود قسمت 529دانلود قسمت 530دانلود قسمت 531دانلود قسمت 532دانلود قسمت 533دانلود قسمت 534دانلود قسمت 535دانلود قسمت 536دانلود قسمت 537دانلود قسمت 538دانلود قسمت 539دانلود قسمت 540دانلود قسمت 541دانلود قسمت 542.1دانلود قسمت 542.2دانلود قسمت 543دانلود قسمت 544دانلود قسمت 545دانلود قسمت 546دانلود قسمت 547دانلود قسمت 548دانلود قسمت 549دانلود قسمت 550دانلود قسمت 551دانلود قسمت 552دانلود قسمت 553دانلود قسمت 554دانلود قسمت 555دانلود قسمت 556دانلود قسمت 557دانلود قسمت 558دانلود قسمت 559دانلود قسمت 560دانلود قسمت 561دانلود قسمت 562دانلود قسمت 563دانلود قسمت 564دانلود قسمت 565دانلود قسمت 566دانلود قسمت 567دانلود قسمت 568دانلود قسمت 569دانلود قسمت 570دانلود قسمت 571دانلود قسمت 572دانلود قسمت 573دانلود قسمت 574دانلود قسمت 575دانلود قسمت 576دانلود قسمت 577دانلود قسمت 578 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 16

تعداد قسمت ها: 50

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 17

تعداد قسمت ها: 118

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

دانلود قسمت 629دانلود قسمت 630دانلود قسمت 631دانلود قسمت 632دانلود قسمت 633دانلود قسمت 634دانلود قسمت 635دانلود قسمت 636دانلود قسمت 637دانلود قسمت 638دانلود قسمت 639دانلود قسمت 640دانلود قسمت 641دانلود قسمت 642دانلود قسمت 643دانلود قسمت 644دانلود قسمت 645دانلود قسمت 646دانلود قسمت 647دانلود قسمت 648دانلود قسمت 649دانلود قسمت 650دانلود قسمت 651دانلود قسمت 652دانلود قسمت 653دانلود قسمت 654دانلود قسمت 655دانلود قسمت 656دانلود قسمت 657دانلود قسمت 658دانلود قسمت 659دانلود قسمت 660دانلود قسمت 661دانلود قسمت 662دانلود قسمت 663دانلود قسمت 664دانلود قسمت 665دانلود قسمت 666دانلود قسمت 667دانلود قسمت 668دانلود قسمت 669دانلود قسمت 670دانلود قسمت 671دانلود قسمت 672دانلود قسمت 673دانلود قسمت 674دانلود قسمت 675دانلود قسمت 676دانلود قسمت 677دانلود قسمت 678دانلود قسمت 679دانلود قسمت 680دانلود قسمت 681دانلود قسمت 682دانلود قسمت 683دانلود قسمت 684دانلود قسمت 685دانلود قسمت 686دانلود قسمت 687دانلود قسمت 688دانلود قسمت 689دانلود قسمت 690دانلود قسمت 691دانلود قسمت 692دانلود قسمت 693دانلود قسمت 694دانلود قسمت 695دانلود قسمت 696دانلود قسمت 697دانلود قسمت 698دانلود قسمت 699دانلود قسمت 700دانلود قسمت 701دانلود قسمت 702دانلود قسمت 703دانلود قسمت 704دانلود قسمت 705دانلود قسمت 706دانلود قسمت 707دانلود قسمت 708دانلود قسمت 709دانلود قسمت 710دانلود قسمت 711دانلود قسمت 712دانلود قسمت 713دانلود قسمت 714دانلود قسمت 715دانلود قسمت 716دانلود قسمت 717دانلود قسمت 718دانلود قسمت 719دانلود قسمت 720دانلود قسمت 721دانلود قسمت 722دانلود قسمت 723دانلود قسمت 724دانلود قسمت 725دانلود قسمت 726دانلود قسمت 727دانلود قسمت 728دانلود قسمت 729دانلود قسمت 730دانلود قسمت 731دانلود قسمت 732دانلود قسمت 733دانلود قسمت 734دانلود قسمت 735دانلود قسمت 736دانلود قسمت 737دانلود قسمت 738دانلود قسمت 739دانلود قسمت 740دانلود قسمت 741دانلود قسمت 742دانلود قسمت 743دانلود قسمت 744دانلود قسمت 745دانلود قسمت 746 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 36

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 2

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 120 MB

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 2

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 130 MB

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 68

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

دانلود قسمت 783دانلود قسمت 784دانلود قسمت 785دانلود قسمت 786دانلود قسمت 787دانلود قسمت 788دانلود قسمت 789دانلود قسمت 790دانلود قسمت 791دانلود قسمت 792دانلود قسمت 793دانلود قسمت 794دانلود قسمت 795دانلود قسمت 796دانلود قسمت 797دانلود قسمت 798دانلود قسمت 799دانلود قسمت 800دانلود قسمت 801دانلود قسمت 802دانلود قسمت 803دانلود قسمت 804دانلود قسمت 805دانلود قسمت 806دانلود قسمت 807دانلود قسمت 808دانلود قسمت 809دانلود قسمت 810دانلود قسمت 811دانلود قسمت 812دانلود قسمت 813دانلود قسمت 814دانلود قسمت 815دانلود قسمت 816دانلود قسمت 817دانلود قسمت 818دانلود قسمت 819دانلود قسمت 820دانلود قسمت 821دانلود قسمت 822دانلود قسمت 823دانلود قسمت 824دانلود قسمت 825دانلود قسمت 826دانلود قسمت 827دانلود قسمت 828دانلود قسمت 829دانلود قسمت 830دانلود قسمت 831دانلود قسمت 832دانلود قسمت 833دانلود قسمت 834دانلود قسمت 835دانلود قسمت 836دانلود قسمت 837دانلود قسمت 838دانلود قسمت 839دانلود قسمت 840دانلود قسمت 841دانلود قسمت 842دانلود قسمت 843دانلود قسمت 844دانلود قسمت 845دانلود قسمت 846دانلود قسمت 847دانلود قسمت 848دانلود قسمت 849دانلود قسمت 850 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 68

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 120 MB

دانلود قسمت 783دانلود قسمت 784دانلود قسمت 785دانلود قسمت 786دانلود قسمت 787دانلود قسمت 788دانلود قسمت 789دانلود قسمت 790دانلود قسمت 791دانلود قسمت 792دانلود قسمت 793دانلود قسمت 794دانلود قسمت 795دانلود قسمت 796دانلود قسمت 797دانلود قسمت 798دانلود قسمت 799دانلود قسمت 800دانلود قسمت 801دانلود قسمت 802دانلود قسمت 803دانلود قسمت 804دانلود قسمت 805دانلود قسمت 806دانلود قسمت 807دانلود قسمت 808دانلود قسمت 809دانلود قسمت 810دانلود قسمت 811دانلود قسمت 812دانلود قسمت 813دانلود قسمت 814دانلود قسمت 815دانلود قسمت 816دانلود قسمت 817دانلود قسمت 818دانلود قسمت 819دانلود قسمت 820دانلود قسمت 821دانلود قسمت 822دانلود قسمت 823دانلود قسمت 824دانلود قسمت 825دانلود قسمت 826دانلود قسمت 827دانلود قسمت 828دانلود قسمت 829دانلود قسمت 830دانلود قسمت 831دانلود قسمت 832دانلود قسمت 833دانلود قسمت 834دانلود قسمت 835دانلود قسمت 836دانلود قسمت 837دانلود قسمت 838دانلود قسمت 839دانلود قسمت 840دانلود قسمت 841دانلود قسمت 842دانلود قسمت 843دانلود قسمت 844دانلود قسمت 845دانلود قسمت 846دانلود قسمت 847دانلود قسمت 848دانلود قسمت 849دانلود قسمت 850 دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 68

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 130 MB

دانلود قسمت 783دانلود قسمت 784دانلود قسمت 785دانلود قسمت 786دانلود قسمت 787دانلود قسمت 788دانلود قسمت 789دانلود قسمت 790دانلود قسمت 791دانلود قسمت 792دانلود قسمت 793دانلود قسمت 794دانلود قسمت 795دانلود قسمت 796دانلود قسمت 797دانلود قسمت 798دانلود قسمت 799دانلود قسمت 800دانلود قسمت 801دانلود قسمت 802دانلود قسمت 803دانلود قسمت 804دانلود قسمت 805دانلود قسمت 806دانلود قسمت 807دانلود قسمت 808دانلود قسمت 809دانلود قسمت 810دانلود قسمت 811دانلود قسمت 812دانلود قسمت 813دانلود قسمت 814دانلود قسمت 815دانلود قسمت 816دانلود قسمت 817دانلود قسمت 818دانلود قسمت 819دانلود قسمت 820دانلود قسمت 821دانلود قسمت 822دانلود قسمت 823دانلود قسمت 824دانلود قسمت 825دانلود قسمت 826دانلود قسمت 827دانلود قسمت 828دانلود قسمت 829دانلود قسمت 830دانلود قسمت 831دانلود قسمت 832دانلود قسمت 833دانلود قسمت 834دانلود قسمت 835دانلود قسمت 836دانلود قسمت 837دانلود قسمت 838دانلود قسمت 839دانلود قسمت 840دانلود قسمت 841دانلود قسمت 842دانلود قسمت 843دانلود قسمت 844دانلود قسمت 845دانلود قسمت 846دانلود قسمت 847دانلود قسمت 848دانلود قسمت 849دانلود قسمت 850 دانلود زیرنویس های این فصل

تعداد قسمت ها: 371

کیفیت: HDTV 480p

حجم هر قسمت: 80

فرمت فایل ها: mkv

تعداد قسمت ها: 195

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

حجم هر قسمت: 180

فرمت فایل ها: mkv

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Randle McMurphy 14 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

بالا نوشتید از قسمت 1 تا آخرین قسمت پخش شده این انیمه آماده دانلود می باشد. و در آخرین فیلد دانلود(پایین ترین فیلد) قرار دارند. اما من چیزی ندیدم. اگه میشه راهنمایی کنید لطفا

(0)(0)
نمایش دیدگاه
niilz 9 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

چه قدر من این سریال رو دوست دارم شاید مسخره ام کنید ولی دوسش دارم و شاید دوباره مسخره ام کنین ولی من خیلی از تک تک شخصیت های این سریال الهام میگیرم
از یه طرف دوست داره پشت سر هم ببینم و از یه طرف دیگ نمیخام به شرایط هر هفته یه قسمت برسم خیلی مدت هر قسمتش کوتاهه
و خیلی بیمزه اس که هر هفته فقط یه قسمتش پخش میشه 🙁 خدا کنه تا چند سال دیگ ادامه داشته باشه دلم نمیاد باهاش خدافظی کنم…

(21)(0)
نمایش دیدگاه
vilife 13 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

من از ۷ سالگی دارم میبینمش 😂

(6)(0)
نمایش دیدگاه
arash22 18 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

خیالت راحت حداقل تا ده سال دیگه ادامه داره
هفده سال پیش آلوده اش شدم و باید ببینیم آخرش چی میشه

(12)(0)
نمایش دیدگاه