نو اور 1
5.8 Eterafate Zehne Khatarnake Man 2015

Eterafate Zehne Khatarnake Man 2015

خلاصه داستان:

مردی در ناکجا اباد بیدار می شود، او حتی نام خود را به یاد نمی اورد. او نمی تواند به یاد اورد که یک معتاد است، یا این که سرطان دارد یا شاید فقط شبیه افرادی است که سرطان دارند. و این دلیل ورود او به بازی است که برایش…