دانلود سریال Kara Sevda 2015- (اُکیا)

Kara Sevda 2015- لیست تماشا سبد دانلود مورد علاقه اطلاع رسانی
تریلر سکانس برتر موسیقی متن پخش آنلاین
  • English Excerpt
خلاصه داستان

هنرمندی جوان باید برای سرپوش نهادن به رازی خانوادگی داستان عاشقانه ی خود را قربانی کند.

A young artist finds herself obligated to sacrifice her love story for hiding a family secret.

نسخه ی قرار گرفته نسخه ی دوبله GEM TV میباشد. (فقط زبان فارسی)
لینک های دانلود مستقیم

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 150

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 347 MB

انکودر: 30nama

نسخه: دوبله فارسی

دانلود قسمت 01دانلود قسمت 02دانلود قسمت 03دانلود قسمت 04دانلود قسمت 05دانلود قسمت 06دانلود قسمت 07دانلود قسمت 08دانلود قسمت 09دانلود قسمت 10دانلود قسمت 11دانلود قسمت 12دانلود قسمت 13دانلود قسمت 14دانلود قسمت 15دانلود قسمت 16دانلود قسمت 17دانلود قسمت 18دانلود قسمت 19دانلود قسمت 20دانلود قسمت 21دانلود قسمت 22دانلود قسمت 23دانلود قسمت 24دانلود قسمت 25دانلود قسمت 26دانلود قسمت 27دانلود قسمت 28دانلود قسمت 29دانلود قسمت 30دانلود قسمت 31دانلود قسمت 32دانلود قسمت 33دانلود قسمت 34دانلود قسمت 35دانلود قسمت 36دانلود قسمت 37دانلود قسمت 38دانلود قسمت 39دانلود قسمت 40دانلود قسمت 41دانلود قسمت 42دانلود قسمت 43دانلود قسمت 44دانلود قسمت 45دانلود قسمت 46دانلود قسمت 47دانلود قسمت 48دانلود قسمت 49دانلود قسمت 50دانلود قسمت 51دانلود قسمت 52دانلود قسمت 53دانلود قسمت 54دانلود قسمت 55دانلود قسمت 56دانلود قسمت 57دانلود قسمت 58دانلود قسمت 59دانلود قسمت 60دانلود قسمت 61دانلود قسمت 62دانلود قسمت 63دانلود قسمت 64دانلود قسمت 65دانلود قسمت 66دانلود قسمت 67دانلود قسمت 68دانلود قسمت 69دانلود قسمت 70دانلود قسمت 71دانلود قسمت 72دانلود قسمت 73دانلود قسمت 74دانلود قسمت 75دانلود قسمت 76دانلود قسمت 77دانلود قسمت 78دانلود قسمت 79دانلود قسمت 80دانلود قسمت 81دانلود قسمت 82دانلود قسمت 83دانلود قسمت 84دانلود قسمت 85دانلود قسمت 86دانلود قسمت 87دانلود قسمت 88دانلود قسمت 89دانلود قسمت 90دانلود قسمت 91دانلود قسمت 92دانلود قسمت 93دانلود قسمت 94دانلود قسمت 95دانلود قسمت 96دانلود قسمت 97دانلود قسمت 98دانلود قسمت 99دانلود قسمت 100دانلود قسمت 101دانلود قسمت 102دانلود قسمت 103دانلود قسمت 104دانلود قسمت 105دانلود قسمت 106دانلود قسمت 107دانلود قسمت 108دانلود قسمت 109دانلود قسمت 110دانلود قسمت 111دانلود قسمت 112دانلود قسمت 113دانلود قسمت 114دانلود قسمت 115دانلود قسمت 116دانلود قسمت 117دانلود قسمت 118دانلود قسمت 119دانلود قسمت 120دانلود قسمت 121دانلود قسمت 122دانلود قسمت 123دانلود قسمت 124دانلود قسمت 125دانلود قسمت 126دانلود قسمت 127دانلود قسمت 128دانلود قسمت 129دانلود قسمت 130دانلود قسمت 131دانلود قسمت 132دانلود قسمت 133دانلود قسمت 134دانلود قسمت 135دانلود قسمت 136دانلود قسمت 137دانلود قسمت 138دانلود قسمت 139دانلود قسمت 140دانلود قسمت 141دانلود قسمت 142دانلود قسمت 143دانلود قسمت 144دانلود قسمت 145دانلود قسمت 146دانلود قسمت 147دانلود قسمت 148دانلود قسمت 149دانلود قسمت 150دانلود زیرنویس های این فصل

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 150

کیفیت: WEB-DL 1080

میانگین حجم: 640 MB

انکودر: 30nama

نسخه: دوبله فارسی

دانلود قسمت 01دانلود قسمت 02دانلود قسمت 03دانلود قسمت 04دانلود قسمت 05دانلود قسمت 06دانلود قسمت 07دانلود قسمت 08دانلود قسمت 09دانلود قسمت 10دانلود قسمت 11دانلود قسمت 12دانلود قسمت 13دانلود قسمت 14دانلود قسمت 15دانلود قسمت 16دانلود قسمت 17دانلود قسمت 18دانلود قسمت 19دانلود قسمت 20دانلود قسمت 21دانلود قسمت 22دانلود قسمت 23دانلود قسمت 24دانلود قسمت 25دانلود قسمت 26دانلود قسمت 27دانلود قسمت 28دانلود قسمت 29دانلود قسمت 30دانلود قسمت 31دانلود قسمت 32دانلود قسمت 33دانلود قسمت 34دانلود قسمت 35دانلود قسمت 36دانلود قسمت 37دانلود قسمت 38دانلود قسمت 39دانلود قسمت 40دانلود قسمت 41دانلود قسمت 42دانلود قسمت 43دانلود قسمت 44دانلود قسمت 45دانلود قسمت 46دانلود قسمت 47دانلود قسمت 48دانلود قسمت 49دانلود قسمت 50دانلود قسمت 51دانلود قسمت 52دانلود قسمت 53دانلود قسمت 54دانلود قسمت 55دانلود قسمت 56دانلود قسمت 57دانلود قسمت 58دانلود قسمت 59دانلود قسمت 60دانلود قسمت 61دانلود قسمت 62دانلود قسمت 63دانلود قسمت 64دانلود قسمت 65دانلود قسمت 66دانلود قسمت 67دانلود قسمت 68دانلود قسمت 69دانلود قسمت 70دانلود قسمت 71دانلود قسمت 72دانلود قسمت 73دانلود قسمت 74دانلود قسمت 75دانلود قسمت 76دانلود قسمت 77دانلود قسمت 78دانلود قسمت 79دانلود قسمت 80دانلود قسمت 81دانلود قسمت 82دانلود قسمت 83دانلود قسمت 84دانلود قسمت 85دانلود قسمت 86دانلود قسمت 87دانلود قسمت 88دانلود قسمت 89دانلود قسمت 90دانلود قسمت 91دانلود قسمت 92دانلود قسمت 93دانلود قسمت 94دانلود قسمت 95دانلود قسمت 96دانلود قسمت 97دانلود قسمت 98دانلود قسمت 99دانلود قسمت 100دانلود قسمت 101دانلود قسمت 102دانلود قسمت 103دانلود قسمت 104دانلود قسمت 105دانلود قسمت 106دانلود قسمت 107دانلود قسمت 108دانلود قسمت 109دانلود قسمت 110دانلود قسمت 111دانلود قسمت 112دانلود قسمت 113دانلود قسمت 114دانلود قسمت 115دانلود قسمت 116دانلود قسمت 117دانلود قسمت 118دانلود قسمت 119دانلود قسمت 120دانلود قسمت 121دانلود قسمت 122دانلود قسمت 123دانلود قسمت 124دانلود قسمت 125دانلود قسمت 126دانلود قسمت 127دانلود قسمت 128دانلود قسمت 129دانلود قسمت 130دانلود قسمت 131دانلود قسمت 132دانلود قسمت 133دانلود قسمت 134دانلود قسمت 135دانلود قسمت 136دانلود قسمت 137دانلود قسمت 138دانلود قسمت 139دانلود قسمت 140دانلود قسمت 141دانلود قسمت 142دانلود قسمت 143دانلود قسمت 144دانلود قسمت 145دانلود قسمت 146دانلود قسمت 147دانلود قسمت 148دانلود قسمت 149دانلود قسمت 150دانلود زیرنویس های این فصل
ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.