سی نما - دیالوگ ماندگار House of Cards 2013اگه دوستای آدم باهاش درگیر بشن ، بدترین دشمن آدم میشن ...

Frank Underwood/Kevin Spacey


فرانک اندروود: بیطرفی وجود نداره
من وفاداری کامل انتظار دارم وگرنه دشمن هست

Francis underwood / Kevin spacey


ما آمریکایی ها دیپلماسی خاص خودمون رو داریم
"با دست راست دست بده ولی یه سنگ توی دست چپت داشته باش"گاهی اوقات لازم نیست یک فیلم رو تا انتها ببینید تا بدونید چطوری تموم میشه

Francis Underwood / Kevin Spacey