سی نما - دیالوگ ماندگار On Golden Pond 1981


هر وقت دیدی حریفت داره برنده میشه،

یک لبخند بزن تا به بردنش شک کنه
شهاب حسینی

خسرو شکیبایی : پسرتو چند سالته؟

پسر: پارسال ۱۶ سالم بود بچه بودم

دو روز بعد بابام مُرد، بازم ۱۶ سالم بود، اما دیگه بچه نبودم
خسرو شکیبایی

اون بار عصبانی بودم بهت گفتم بی لیاقت ، الان عصبانی نیستم ..... بی لیاقت
افسانه بایگان

نلی: شاید روزی به خاطر یه اتفاق دوباره همدیگه رو دیدیم

دنی: میشه بگی اون اتفاق کجا ممکنه بیفته؟! تا من حتما اونجا باشم...
Danny Fisher / Elvis Presley