سی نما - دیالوگ ماندگار Supernatural 2005-


جنگ (سوار آخر الزمان) : تو میتونی منو مقصر بدونی، ولی صادقانه بگم؛ انسان ها برای کشتن همدیگه دلیل نمیخوان!
War / Titus Welliver