سی نما - دیالوگ ماندگار Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017


میلدرد: کار شکنجه سیاه‌پوستا چطوره دیکسون؟
دیکسون: این روزا بهش میگن شکنجه رنگین پوستا، محض اطلاعت. منم هیج‌کسی رو شکنجه نکردم

Mildred/Dixon

رابی: زنیکه هرزه پیر
میلدرد: من پیر نیستم پسر.

Robbie