سی نما - دیالوگ ماندگار War Dogs 2016


من آدم بدی نیستم

ولی در وضعیت‌های خاص

باید از خودم بپرسم...

اگه یه آدم بد جای من بود،

چی کار می‌کرد؟!
Miles Teller/David packous

این نبوغ افریم بود . اون میفهمید افراد از چه شخصی خوششون میاد و تبدیل به همون فرد میشد
Miles Teller